Analýzy rizika

Analýzou rizik rozumíme zjednodušeně posouzení nebezpečnosti ekologické zátěže vhledem k člověku a dalším složkám životního prostředí.

V roce 1994 vydalo MŽP ČR Metodický pokyn „Postup zpracování analýzy rizika“ k zabezpečení usnesení vlády ČR č. 393 ze dne 13. 7. 1994, o zásadách dalšího postupu při privatizaci a Metodický pokyn "Kritéria znečištění zemin a podzemní vody", které nabyly účinnosti dnem 31.7.1996. Uvedené Metodické pokyny jsou ještě v roce 2005 v platnosti, přestože je již MŽP ČR zpracováván Metodický pokyn nový.

Úkolem analýza rizika je shrnout a zhodnotit aktuální stav znečištění všech složek životního prostředí v zájmové lokalitě, stanovit míru rizika a v případě vysokých rizik určit tzv. cílové parametry. Jde o maximální koncentrace polutantů, určující horní hranici přijatelného rizika. Součástí analýzy rizik je též návrh nápravných opatření (sanačních prací) obvykle v několika variantách, vedoucích k dosažení cílových parametrů, včetně vyčíslení nákladů.

Proč k nám

  • Máme bohaté zkušenosti v oboru
  • Každou zakázku realizujeme individuálně
  • Záleží nám na životním prostředí, a proto vše provedeme do detailu

Kontaktujte nás

SaNo CB s.r.o.
Pekárenská 81,České budějovice
370 04
Tel: +420 602 190 551
Mail: sanocb@sanocb.cz
Web: www.sanocb.cz
IČO: 26016613
DIČ: CZ26016613