Reference

Sanace

Sanace kontaminovan. zemin a betonů staré ekologické zátěže lokality Písek – V Portyči.
Investor : Casta a.s.
Odstranění primárních zdrojů kontaminace lokality Lenora – sklárna.
Investor : Franc, Kubata
Sanace bývalé výdejny PHM Horní v Jindřichově Hradci.
Investor : Ministerstvo obrany
Sanace staré ekologické zátěže v prostoru nové výstavby ISŠ Klatovy.
Investor : ZETES KT spol s r.o.
Sanace lokality Retenční nádrže LPH na letišti České Budějovice.
Investor : Jihočeský kraj

Analýzy rizika

Analýza rizika staré ekologické zátěže na lokalitách ČS PHM Benzina v Tachově a Boru u Tachova
Investor : Ministerstvo financí
Analýza rizika bývalé skládky v Bydlinského ulici v Táboře
Investor : Město Tábor
Aktualizace analýza rizika letiště Planá u Českých Budějovic
Investor : Krajský úřad - Jihočeský kraj
Aktualizace analýzy rizika skládky TKO Pinskrův Dvůr v Českém Krumlově
Investor : Služby města Český Krumlov s.r.o.
Analýza rizika bývalého zemědělského areálu v Pleších
Investor : Marie Chromá

Průzkumné práce

Průzkum znečištění v areálu společnosti Jihostroj a.s. v Kaplici.
Investor : Jihostroj a.s.
Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro přístavbu školy ZŠ Klínovecká v Ostrově nad Ohří.
Investor : Krajský úřad Karlovarského kraje
Průzkum základových poměrů a kontaminace v prostoru průmyslové zóny Chlumec nad Cidlinou.
Investor : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Průzkum znečištění kasáren v Kutné Hoře.
Investor : Ministerstvo obrany
Průzkum znečištění části přeložky silnic č. II/156 a II/157 v Č. Budějovicích.
Investor : PRAGOPROJEKT a.s.

Monitoring

Monitoring podzemní a povrchové vody v prostoru skládky TKO Hořičky II.
Investor : Ministerstvo obrany
Monitoring znečištění podzemních a technologických vod skládky odpadů Libínské Sedlo.
Investor : František HEJTMÁNEK s.r.o.
Monitoring podzemních a povrchových vod v prostoru ČS PHM Sušice.
Investor : Ministerstvo financí
Monitoring sanace podzemních vod v areálu COGEBI Tábor.
Investor : COGEBI a.s.
Monitoring odstranění kontaminovaných zemin (nebezpečných odpadů) vznikajících v rámci výstavby nové skladové haly společnosti Budvar n.p.
Investor : Budvar n.p.

Posudky, odborné studie, supervize

Odborný posudek projektu „Realizace separovaného sběru biodpadu ve městě Tábor“ pro dotaci z OPŽP.
Investor : Město Tábor.
Posouzení vhodnosti zemin do homogenní hráze suché retenční nádrže (poldru) dle ČSN 752410 v Trhových Svinech na Bukovickém potoce.
Investor : Město Trhové Sviny
Problematika stanovení ropných uhlovodíků v různých materiálech rozdílnými analytickými metodami.
Investor : Krajský úřad Jihočeského kraje.
Zpracování provozního řádu a provozního deníku uzavřené skládky Žákův lom
Investor : Statutární město České Budějovice
Technický dozor investora – stavební opravy a sanace kontaminovaných dnových sedimentů rybníka Radostný u Bechyně
Investor : Správa vojenského bytového fondu Praha

Projektová a stavební činnost

Projekt rekultivace skládky Žákův lom.
Investor : Statutární město České Budějovice
Projekt likvidace kyanidových a neutralizačních jímek v areálu závodu Jihostroj a.s. Velešín.
Investor : Jihostroj a.s.
Demolice 7 bývalých muničních skladů Tvoršovice.
Investor : Ministerstvo obrany
Obnova rybníka Stáňů v Trhových Svinech.
Investor : Město Trhové Sviny
Výstavba rybníka „Mezi poli“ v Humenicích.
Investor : Ing. Zdeněk Zajíček

Odstraňování následků ekologických havárií, havarijní plány

Sanace prostoru úniku ropných látek po havárii nákladního vozidla v lokalitě Černý Kříž v CHKO Šumava.
Investor : LESS & FOREST s.r.o.
Sanace úniku ropných látek po havárii nákl. vozidla v areálu BRAMAC Protivín
Investor : BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
Sanace prostoru úniku ropných látek po havárii nákladního vozidla u silnice č. 101 v k.ú. Voděrádky.
Investor : A-ASSISTANCE TZS s.r.o.
Havarijní plán pro případ úniku závadných látek v areálu KOVOSVIT MAS, a.s.
Investor : KOVOSVIT MAS, a.s.
Havarijní plán pro případ úniku závadných látek v areálu HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. – Lom Hejná.
Investor : HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s.

Proč k nám

  • Máme bohaté zkušenosti v oboru
  • Každou zakázku realizujeme individuálně
  • Záleží nám na životním prostředí, a proto vše provedeme do detailu

Kontaktujte nás

SaNo CB s.r.o.
Pekárenská 81,České budějovice
370 04
Tel: +420 602 190 551
Mail: sanocb@sanocb.cz
Web: www.sanocb.cz
IČO: 26016613
DIČ: CZ26016613