Průzkumné práce

Průzkumy znečištění

Naše firma provedla řadu průzkumných prací za účelem ověření znečištění podzemních i povrchových vod, zemin a stavebních konstrukcí.

V rámci průzkumu znečištění obvykle provádíme:

 • strojní vrtné práce
 • úzkoprofilové ruční sondy
 • geologickou dokumentaci
 • odběry vzorků vod, zemin, stavebních konstrukcí
 • laboratorní analýzy v akreditované laboratoři
 • zpracování dat
 • vyhodnocení ve formě závěrečná zprávy

Inženýrsko-geologické průzkumy

Bohaté zkušenosti máme rovněž s průzkumy pro posouzení základových poměrů lokality pro stavby všeho druhu.

V rámci inženýrskogeologických průzkumů obvykle provádíme:

 • strojní vrtné práce
 • úzkoprofilové ruční sondy
 • polní penetrační zkoušky
 • inženýrsko-geologickou dokumentaci
 • odběry vzorků podzemních vod
 • odběry neporušených, poloporušených a porušených vzorků zemin
 • chemické rozbory vzorků v akreditované laboratoři
 • geomechanické laboratorní zkoušky vzorků zemin
 • zpracování dat
 • vyhodnocení ve formě závěrečná zprávy

Hydrogeologické průzkumy

Uvažujete-li o vlastním zdroji podzemní vody, budete potřebovat hydrogeologický průzkum. Kompletní HG průzkum zahrnuje následující práce:

 • vyhledání vody – určení optimální pozice vrtu pomocí virgule nebo s použitím geofyzikálních metod
 • provedení průzkumného hydrogeologického vrtu – nárazovo-točivou technologií nebo příklepovým vrtáním, v závislosti na požadavcích zadavatele a geologii lokality
 • realizace hydrodynamických zkoušek – ověření vydatnosti vrtu a ovlivnění okolních zdrojů
 • odběr vzorku podzemní vody, analýza dle Vyhl. MZ ČR č.376/2000
 • závěrečná zpráva z HG průzkumu – zásadní dokument pro získání povolení k nakládání s vodami dle zák. 254/2001 §8

Proč k nám

 • Máme bohaté zkušenosti v oboru
 • Každou zakázku realizujeme individuálně
 • Záleží nám na životním prostředí, a proto vše provedeme do detailu

Kontaktujte nás

SaNo CB s.r.o.
Pekárenská 81,České budějovice
370 04
Tel: +420 602 190 551
Mail: sanocb@sanocb.cz
Web: www.sanocb.cz
IČO: 26016613
DIČ: CZ26016613