Sanace

V naší republice najdeme stále ještě velké množství lokalit, které jsou zasaženy kontaminací v důsledku průmyslových, zemědělských či jiných činností nešetrných vůči životnímu prostředí.

Jedním z hlavních oborů podnikání společnosti SaNo CB jsou právě sanační práce vedoucí k odstranění znečištění zemin a podzemních vod.

Součástí sanačních prací mohou být:

  • demoliční práce (nadzemní i podzemní stavby)
  • likvidace zdrojů znečištění (nádrže, jímky, produktovody apod.)
  • odtěžení kontaminovaných zemin a jejich likvidace mimo lokalitu (ex-situ)
  • sanace zemin na místě (in-situ) různými metodami
  • sanace podzemních vod (obvykle jde o čerpání podzemní vody a čištění v sanační stanici)
  • terénní úpravy po sanačních pracích, případně rekultivace

Naše společnost má bohaté zkušenosti se sanačními pracemi souvisejícími s kontaminací zemin a podzemních vod nejčastěji ropnými látkami (NEL), dále polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU), chlorovanými uhlovodíky (ClU), těžkými kovy (TK) a dalšími kontaminanty

Proč k nám

  • Máme bohaté zkušenosti v oboru
  • Každou zakázku realizujeme individuálně
  • Záleží nám na životním prostředí, a proto vše provedeme do detailu

Kontaktujte nás

SaNo CB s.r.o.
Pekárenská 81,České budějovice
370 04
Tel: +420 602 190 551
Mail: sanocb@sanocb.cz
Web: www.sanocb.cz
IČO: 26016613
DIČ: CZ26016613